• Ponúkame:

  3-mesačný ranný kurz v miniskupine!

 • Intenzita a čas kurzu:

  1 x do týždňa 7:30 – 9:00 (prípadne podľa dohody s účastníkmi)

 • Rozsah kurzu:

  26 hodín x 45 minút

 • Cena kurzu:

  96 € s DPH

 • Miesto výučby:

  Nám. slobody 16-STU

 • Počet ľudí:

  4 – 8

PLÁNOVANÉ KURZY
jazyk úroveň dni čas začiatok
angličtina A1,A2,B1,B2 utorok 7.15 – 8.45 Úroveň A2/B1 otvorená, prihláste sa!

Ostatné úrovne otvárame priebežne, keď sa nazbiera dostatok záujemcov.

jazyk úroveň dni čas začiatok
nemčina A1,A2,B1,B2 štvrtok 7.00 – 8.30 Úroveň A2 otvorená,
prihláste sa!
jazyk úroveň dni čas začiatok
francúzština A1,A2 streda 7.30-9.00  priebežne, keď sa kurz naplní
jazyk úroveň dni čas začiatok
ruština  A1,A2

 

utorok 7.30-9.00 priebežne, keď sa kurz naplní
jazyk úroveň dni čas začiatok
španielčina A1,A2 štvrtok

 

7.30-9.00 priebežne, keď sa kurz naplní

 

+ Angličtina
jazyk úroveň dni čas začiatok
angličtina A1,A2,B1,B2 utorok 7.15 – 8.45 Úroveň A2/B1 otvorená, prihláste sa!

Ostatné úrovne otvárame priebežne, keď sa nazbiera dostatok záujemcov.

+ Nemčina
jazyk úroveň dni čas začiatok
nemčina A1,A2,B1,B2 štvrtok 7.00 – 8.30 Úroveň A2 otvorená,
prihláste sa!
+ Francúzština
jazyk úroveň dni čas začiatok
francúzština A1,A2 streda 7.30-9.00  priebežne, keď sa kurz naplní
+ Ruština
jazyk úroveň dni čas začiatok
ruština  A1,A2

 

utorok 7.30-9.00 priebežne, keď sa kurz naplní
+ Španielčina
jazyk úroveň dni čas začiatok
španielčina A1,A2 štvrtok

 

7.30-9.00 priebežne, keď sa kurz naplní

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu uvedených termínov v závislosti od naplnenosti  konkrétnych kurzov.