• Ponúkame:

  3-mesačný ranný kurz v miniskupine!

 • Intenzita a čas kurzu:

  1 x do týždňa 7.15 – 8.45 (prípadne podľa dohody s účastníkmi)

 • Rozsah kurzu:

  26 hodín x 45 minút

 • Cena kurzu:

  108 € s DPH

 • Miesto výučby:

  Nám. slobody 16 – STU

 • Počet ľudí:

  4 – 8

PLÁNOVANÉ KURZY
jazyk úroveň dni čas začiatok
angličtina A1, A2, B1, B2 utorok,streda 7.15 – 8.45 22. 9./23. 9., prihláste sa!
jazyk úroveň dni čas začiatok
nemčina A1, A2, B1, B2 štvrtok 7.15 – 8.45

(úroveň A2 – 7.00 – 8.30)

24. 9., prihláste sa!
jazyk úroveň dni čas začiatok
francúzština A1, A2 streda 7.15 – 8.45  23. 9., prihláste sa!
jazyk úroveň dni čas začiatok
ruština

 A1, A2

 

utorok 7.15 – 8.45 22. 9., prihláste sa!
jazyk úroveň dni čas začiatok
španielčina A1, A2  

štvrtok

7.15 – 8.45 24. 9., prihláste sa!

 

+ Angličtina
jazyk úroveň dni čas začiatok
angličtina A1, A2, B1, B2 utorok,streda 7.15 – 8.45 22. 9./23. 9., prihláste sa!
+ Nemčina
jazyk úroveň dni čas začiatok
nemčina A1, A2, B1, B2 štvrtok 7.15 – 8.45

(úroveň A2 – 7.00 – 8.30)

24. 9., prihláste sa!
+ Francúzština
jazyk úroveň dni čas začiatok
francúzština A1, A2 streda 7.15 – 8.45  23. 9., prihláste sa!
+ Ruština
jazyk úroveň dni čas začiatok
ruština

 A1, A2

 

utorok 7.15 – 8.45 22. 9., prihláste sa!
+ Španielčina
jazyk úroveň dni čas začiatok
španielčina A1, A2  

štvrtok

7.15 – 8.45 24. 9., prihláste sa!

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu uvedených termínov v závislosti od naplnenosti  konkrétnych kurzov.