• Ruština je 7. najrozšírenejší jazyk na svete, hovorí ňou vyše 250 miliónov ľudí.
  • Okrem Ruska je úradným jazykom aj v Bielorusku, Kazachstane a Kirgizsku a bez problémov sa ňou dohovoríte prakticky vo všetkých krajinách bývalého ZSSR.
  • Po angličtine je ruština druhým najpoužívanejším jazykom na internete a viac ako štvrtina svetovej vedeckej literatúry vychádza po rusky.
  • Ruština patrí medzi oficiálne jazyky v OSN i viacerých ďalších svetových organizáciách (UNESCO, Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová banka, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu atď.).
  • Ruštinu musia ovládať všetci astronauti pôsobiaci na Medzinárodnej vesmírnej stanici. V prípade núdzovej situácie sú povely vydávané v ruštine.
  • Sloveso byť sa v ruštine používa len v minulom a v budúcom čase, v prítomnom čase sa vynecháva.
  • Slovná zásoba ruštiny neobsahuje takmer žiadne pôvodom ruské slová, ktoré sa začínajú na písmeno A (výnimkou sú napr. азбука авось). Prakticky všetky ostatné slová začínajúce na A, ktoré sa v ruštine používajú, majú cudzí pôvod.
  • Ruská abeceda sa vyvinula z písma, ktorého autorom bol jeden zo solúnskych bratov Cyril. Na prelome 17. a 18. storočia ju modernizoval cár Peter Veľký a súčasnú podobu získala po roku 1918.
  • Najstaršou knihou napísanou v ruštine je Novgorodský kódex pochádzajúci pravdepodobne z konca 10. alebo začiatku 11. storočia. Objavený bol len nedávno – v roku 2000.
  • Deň ruského jazyka si v Rusku pripomínajú 6. júna – v deň narodenia jedného z najväčších ruských básnikov A. S. Puškina.

Ak sa chcete v ruštine zdokonaliť, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme s výberom a zabezpečením jazykového pobytu v Moskve, Petrohrade alebo Rige.