Určite všetci dobre poznáme výrok „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“  Hovorí o tom, že s každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet. Ak vám to však ako motivácia na učenie sa jazykov nestačí, prečítajte si niekoľko ďalších citátov na túto tému. Veríme, že vás inšpirujú!

  1. Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave.  Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu.  – Nelson Mandela, nositeľ Nobelovej ceny za mier, bývalý juhoafrický prezident
  2. Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. – Ludwig Wittgenstein, rakúsky filozof
  3. Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom. – J.W. Goethe, nemecký spisovateľ
  4. Iný jazyk znamená iné videnie sveta. – Federico Fellini, taliansky filmový režisér
  5. Znalosť jazykov je bránou k múdrosti. – Roger Bacon, anglický filozof
  6. Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere. – Frank Smith, anglický jazykovedec
  7. Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom. – Flora Lewis, americká novinárka
  8. Učiť sa ďalší jazyk, to je ako keby sa z vás stával iný človek. – Haruki Murakami, japonský spisovateľ
  9. Jazyk je cestovnou mapou svojej kultúry. Vypovedá o tom, odkiaľ jej ľudia pochádzajú a kam smerujú. – Rita Mae Brown,
  10. Mlčaniu cudzincov porozumieš, len ak ovládaš ich jazyk. – Stanislaw Jerzy Lec, poľský básnik a satirik