Rozhodnutie stráviť rok na strednej škole v zahraničí patrí určite k tým zásadným a môže výrazne ovplyvniť profesionálnu i životnú dráhu študentov, ktorí ho absolvujú.  Je preto potrebné dôkladne zvážiť všetky pozitíva i negatíva, prínos i prípadné riziká – to však len na základe sprostredkovaných informácií nemusí byť vždy jednoduché. Nie nadarmo sa hovorí lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

A práve možnosť vidieť a zažiť, ako fungujú britské školy, dáva zahraničným študentom v rámci letných prázdnin program Academic Summer.  Počas 1 až 8 týždňov  (podľa vášho výberu) sa stanete súčasťou stredoškolskej triedy vo vami zvolenej destinácii a na vlastnej koži si vyskúšate, či by ste takéto štúdium a samostatné fungovanie v zahraničí zvládli aj počas školského roka.

Academic Summer je ideálnym programom pre vás, ak:

– máte 15 – 18 rokov,

– vaša angličtina je minimálne na úrovni B1,

– uvažujete o absolvovaní školského roka na strednej škole vo Veľkej Británii,

– láka vás štúdium na niektorej z britských univerzít,

– viete, ktoré predmety vás bavia, a chcete si rozšíriť svoje teoretické i praktické vedomosti (predmety, ktorým sa budete venovať, si vyberáte sami),

– chcete sa zdokonaliť v angličtine,

– radi spoznávate nových ľudí z rozličných krajín a kultúr,

– chcete zažiť zaujímavý a zábavný voľnočasový program  (výlety, exkurzie, súťaže, športové a kultúrne aktivity  atď.),

– v ponuke aj špecializované programy Medical Studies (Londýn) pre záujemcov o štúdium medicíny a Academic Sports (Bristol), ktorý kombinuje športové tréningy s predmetmi ako športový manažment, športová psychológia, anatómia, správna výživa a pod.

 

Program vo všetkých troch mestách prebieha v kvalitných internátnych školách, v ktorých je zabezpečená aj strava, ubytovanie a 24-hodinový dozor. V prípade záujmu o bližšie informácie  nás neváhajte kontaktovať.