Motivácia je dôležitou súčasťou procesu učenia sa jazyka. Pre každého študenta môže byť motiváciou niečo iné, ale pokúsime sa vám dať niekoľko univerzálnych rád, ako si ju pri učení jazykov udržať.

1. Rozvíjajte svoju vnútornú motiváciu

Niektorí z nás sú motivovaní odmenou – dopriať si lahodný kus koláča alebo pohár vína na oslavu úspechu ako napríklad naučenie sa novej slovnej zásoby či úspešné prepísanie textov obľúbenej skladby. Hoci to môže byť pekný spôsob, ako odmeniť sám seba, takéto správanie tiež nesie určité riziká. Napríklad vám môže pomôcť pri plnení úloh alebo dosiahnutí cieľov, aj keď sa v skutočnosti vzdelávací proces ako taký vôbec netešíte. To čo vás baví je odmena. To vás motivuje externým spôsobom (súvisí s odmenou) viac než interným (súvisí s vašou angažovanosťou a spokojnosťou s procesom učenia).

Rozvíjať svoju vnútornú motiváciu k jazykovej výučbe je oveľa udržateľnejším spôsobom na dosiahnutie vašich cieľov v jazykovom vzdelávaní. Jednou z možností rozvoja vnútornej motivácie je spojenie pozitívnych skúsenosti s procesom učenia, teda kombinácia štúdia jazykov s tým, čo vás baví. Možnosti sú nekonečné – ak športujete, môžete počúvať nahrávky pri cvičení, ak vás baví varenie, varte podľa receptov v cieľovom jazyku, ak vás zaujíma politika, čítajte alebo pozerajte správy v jazyku, ktorý sa učíte atď. Týmto spôsobom sa proces učenia stáva odmenou sám o sebe a eliminujete potrebu akýchkoľvek vonkajších odmien.

2. Nájdite si svoj obľúbený štýl učenia

Aby bol proces učenia pútavý a vzrušujúci, mali by ste si určiť preferované štýly učenia. Neučte sa slovíčka pomocou obrázkových kartičiek, ak vám to nepomáha. Ak neradi čítate, zaobstarajte si audioknihy.  Najdôležitejšou vecou je, aby ste nenasledovali „módne“ trendy učenia, ale tie, ktoré pre vás fungujú.

3. Majte jasno vo svojich cieľoch

Definovanie cieľov pri učení sa jazykov je ďalším dôležitým prvkom na zachovanie motivácie a sústredenosti na to, čo sa snažíte dosiahnuť. Ako vyzerá úspech pre vás? Skúste si to predstaviť. Zapíšte si túto predstavu a pravidelne sa k nej vracajte, aby ste si v hlave udržiavali mentálny obraz úspechu.

4. Pripomeňte si, prečo ste začali

Čo naštartovalo váš záujem o cudzí jazyk? Film, ktorý sa vám zapáčil, noví priatelia alebo nová práca, pieseň, ktorú ste počuli? Spomeňte si na emócie, ktoré vás viedli k začatiu štúdia jazyka. Uvidíte okamžité zvýšenie motivácie.

5. Rozdeľte si ciele

Dosiahnutie plynulosti v cudzom jazyku sa môže zdať veľmi vzdialené, najmä ak ste ešte len na začiatku procesu. Preto je dôležité rozmeniť svoj konečný cieľ na menšie, dosiahnuteľné méty. Snažíte sa naučiť po francúzsky? Skúste vidieť prvé tri mesiace štúdia napríklad ako osvojenie si 100 najčastejších slov, zvládnutie predstavenia samého seba či naučenie sa  základných rozhovorov o veciach, ktoré sa vám páčia. To je oveľa reálnejším cieľom  než  „naučiť sa plynule po francúzsky“, však?

6. Považujte učenie za sériu „projektov“

Je užitočné uvažovať o rôznych fázach procesu učenia sa jazyka ako o malých „projektoch“. Definujte svoje projekty na základe konkrétnych dôvodov, prečo sa učíte jazyk. Napríklad učím sa po nemecky, pretože chcem sledovať film Goodbye Lenin bez titulkov a to je môj „projekt“ pre tento mesiac!

7. Uvedomte si svoje úspechy

Uvedomenie si toho, čo ste už dosiahli, je návodom, ako si udržať motiváciu. Často sa zameriavame na budúcnosť a zabúdame pri tom, koľko úžasných vecí sme sa už doteraz stihli naučiť.  Takže si v pravidelných intervaloch nezabudnite hovoriť „dobrá práca“!

Zdroj:

http://www.5minutelanguage.com/