V tomto blogu vám priblížime zaujímavú možnosť, ako sa študenti v zrelom veku môžu zdokonaliť v cudzích jazykoch. Ide o špecializované jazykové pobyty v zahraničí, ktoré sú šité na mieru práve pre túto vekovú kategóriu. Pozrime sa spolu na to, aké sú ich výhody a prečo sa ich oplatí absolvovať:

1. Štúdium jazyka v krajine, kde sa ním hovorí

Táto výhoda je spoločná pre všetky druhy zahraničných jazykových pobytov – pokiaľ jazyk študujete v krajine, kde sa ním hovorí, vaše štúdium sa nekončí  po odchode z triedy.  S jazykom ste v kontakte neustále, „útočí“ na vás zo všetkých strán – na ulici, v obchode,  v reštaurácii. Všade tam cudzí jazyk počujete a zároveň ste ho nútení používať, vďaka čomu sa v ňom zdokonaľujete aj mimo vyučovacích hodín. Zároveň si začnete viac veriť, keď zistíte, že si sami dokážete objednať večeru či kúpiť lístok na vlak – a práve faktor posilňovania s vekom často klesajúceho sebavedomia je v zrelom veku obzvlášť dôležitý.

2.  Vekovo homogénne skupiny

Ak si vyberiete kurz určený pre vekovú kategóriu 50+, máte záruku, že vaši spolužiaci budú približne v rovnakom veku – je teda pravdepodobnejšie, že budete mať podobné záujmy, skúsenosti a očakávania. A mať si s ostatnými študentmi „čo povedať“ je dôležitým predpokladom pre vytvorenie príjemnej atmosféry v triede.

3. Veku primeraná výučba

Učitelia, ktorí vedú kurzy pre vyššie vekové kategórie, berú do úvahy ich špecifiká a prispôsobujú tomu formu, obsah i tempo výučby. Volia témy, ktoré študentov v tomto veku zaujímajú a pri ktorých môžu čerpať zo svojich životných i pracovných skúseností.  Zároveň sa sústreďujú na praktické využitie jazyka v každodennom živote

3. Spoločenský rozmer

Jazykové pobyty pre vyššie vekové kategórie nepozostávajú len zo samotného jazykového kurzu. Ich súčasťou je aj voľnočasový program typicky zahŕňajúci spoznávanie miestnych historických pamiatok, návštevy kultúrnych podujatí, kulinárske zážitky atď. Tieto aktivity absolvujete spolu so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, vďaka čomu budete mať ideálnu príležitosť  používať cudzí jazyk v uvoľnenej atmosfére mimo triedy. Určite sa spoločne veľa nasmejete a domov si odnesiete nezabudnuteľné zážitky a nové kontakty. Tie môžete vďaka moderným technológiám ľahko udržiavať  aj po návrate domov a naďalej si tak trénovať svoje jazykové vedomosti.

Najpresvedčivejším dôkazom o benefitoch  takýchto jazykových pobytov sú však skúsenosti  samotných účastníkov.  František (68) absolvoval dva jazykové pobyty v Španielsku: „Pozitívne hodnotím najmä spôsob výučby v jazykovej škole, ktorý bol zameraný na konverzáciu, a moje pokroky v znalosti  jazyka sú evidentné. Páčila sa mi aj skupina študentov, do ktorej som bol zaradený, pretože bola kozmopolitná, pohodová a so zmyslom pre humor. Po španielsky sme konverzovali nielen počas vyučovania, ale aj cez prestávky či na spoločných výletoch.“

Ak vás tento druh jazykových pobytov zaujal, neváhajte nás kontaktovať –  radi vám poskytneme bližšie informácie a pomôžeme s výberom konkrétnej destinácie a školy.