Na rozdiel od cudzích jazykov berieme každodenné používanie slovenčiny ako úplnú samozrejmosť a možno aj preto sa zvyčajne nezamýšľame nad rôznymi zaujímavosťami, ktoré sa nášho jazyka týkajú.  Pozrime sa spolu aspoň na niektoré z nich.

  • Okrem obyvateľov Slovenska  po slovensky hovoria aj zhruba dva milióny zahraničných Slovákov – najviac ich žije v USA, Česku a Maďarsku.
  • Popri Slovensku je slovenčina úradným jazykom aj v srbskej Vojvodine a od 1. mája 2004 je tiež jedným z oficiálnych jazykov Európskej únie.  Pri právnych a úradných úkonoch možno slovenčinu bez tlmočníka používať aj v Česku.
  • Slovenčina patrí k západoslovanským jazykom (spolu s češtinou, poľštinou a lužickou srbčinou). Obsahuje však aj prvky východo- a južnoslovanských jazykov, preto je považovaná za slovanské „esperanto“ – pre ostatných Slovanov je spomedzi slovanských jazykov najzrozumiteľnejšia.
  • Možno sa aj k vám dostal po internete kolujúci článok o tom, že slovenčina je najťažší jazyk na svete. Znie to síce super, pravda to ale nie je. Ako je to naozaj, sa môžete dozvedieť tu: http://www.juls.savba.sk/dokumenty/najtazsi-jazyk-na-svete.html
  • Pravda však je, že pre slovenčinu jednoznačne platí porekadlo „Čo dedina, to reč iná“ – na relatívne malom území existuje v porovnaní s inými jazykmi veľké množstvo nárečí. Týka sa to najmä horských oblastí, ktorých obyvatelia žili v minulosti izolovane od ostatného sveta.
  • Na otázku, koľko má slovenčina slov, neexistuje presná odpoveď.  Slovník súčasného slovenského jazyka, ktorého jednotlivé zväzky postupne vychádzajú, bude obsahovať okolo 240 000 hesiel.
  • Aj keď sa za základ súčasného jazyka považuje štúrovská slovenčina, je medzi nimi viacero rozdielov. Štúrovská verzia napríklad neobsahovala ľ, ä, ô ani y a líšila sa aj v iných veciach. Ak chcete zistiť, či by ste Štúrovi rozumeli, vyskúšajte si aplikáciu s názvom Ludevít, ktorá vám súčasné texty preloží do slovenčiny 19. storočia. Aplikáciu nájdete na http://korpus.juls.savba.sk/ludevit.html
  • Ani uzákonením štúrovčiny však ešte slovenčina nemala vyhraté. Nasledovalo obdobie maďarizácie, ktoré vyvrcholilo začiatkom 20. storočia, keď sa podľa školského zákona mala výučbe slovenčiny venovať len jedna hodina týždenne.
  • Slovenčina má síce pomerne pevné pravidlá, ale napriek tomu občas zaváhame, kde napísať čiarku, ako správne skloňovať, ktorý výraz je spisovný a podobne. Ak si nie ste istí, výbornou pomôckou je stránka http://slovniky.juls.savba.sk/, kde nájdete online verzie Pravidiel slovenského pravopisu i rôzne druhy slovníkov.
  • A nakoniec dobrá správa  – nie vždy je nevyhnutné používať spisovný jazyk.  Keď sa bavíte s kamarátmi, pokojne používajte slang,  v rozhovore s kolegami zas pracovnú „hantírku“ a pri návšteve starých rodičov sa vôbec nemusíte brániť nárečiu.  Ak však vystupujete na verejnosti, píšete oficiálny email alebo inak oficiálne komunikujete, snažte sa vyjadrovať spisovne. Kultivovaný prejav vám u adresáta určite získa plusové body. 🙂

Zdroj:

www.juls.savba.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloven%C4%8Dina