Ovládate tzv. General English (všeobecnú angličtinu) na slušnej úrovni, dokážete sa dorozumieť pri cestovaní, prečítať si knihu či vyhľadať informácie na internete, ale stále máte pocit, že to nestačí? V tom prípade je vysoko pravdepodobné, že používanie jazyka neobmedzujete len na súkromnú sféru a voľnočasové aktivity, ale potrebujete komunikovať aj v práci. A tu prichádza ten moment, keď si už s General English nevystačíte – aby ste sa dokázali dohodnúť s kolegami a úspešne riešiť pracovné úlohy, potrebujete totiž ovládať aj  jazyk a terminológiu z danej odbornej oblasti.  Ak cítite, že práve tu má vaša angličtina stále rezervy, riešením by pre vás mohol byť kurz odbornej angličtiny – English for Specific Purposes.

 

Čo to vlastne je?

  • English for Specific Purposes (ESP) je špecializovaná výučba angličtiny zameraná na rozličné oblasti profesionálneho využitia.
  • Delí sa podľa jednotlivých odborných disciplín a povolaní.
  • Vyučuje sa vždy v kontexte daného odboru.
  • Dôraz sa kladie na rozvoj špecifických jazykových a komunikačných zručností potrebných na úspešné pôsobenie v konkrétnej pracovnej oblasti.

 

Pre koho sú kurzy odbornej angličtiny určené?

  • Kurzy odbornej angličtiny vyhľadávajú predovšetkým odborníci z oblasti práva, medicíny, ľudských zdrojov, marketingu, cestovného ruchu, bankovníctva a finančníctva atď.
  • Podľa potreby je však možné absolvovať kurz odbornej angličtiny prakticky v akejkoľvek oblasti.
  • Podmienkou je ovládanie všeobecnej angličtiny minimálne na úrovni B1, ideálne B2.

 

Prečo by som mal takýto kurz absolvovať?

  • Aj keď odborné vedomosti a skúsenosti sú nepochybne dôležité, pracovný úspech už v súčasnosti nezávisí len od toho, čo viete, ale aj od toho, ako to dokážete prezentovať.
  • Kvalitné komunikačné zručnosti sú považované za jeden z hlavných faktorov kariérneho postupu, preto ak sa chcete uplatniť v medzinárodnom prostredí, ovládanie odborného jazyka a primeraného spôsobu komunikácie je určite nevyhnutné.
  • Svoje vedomosti si môžete potvrdiť získaním medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z odbornej angličtiny z danej oblasti, napr.:

            – ILEC – International Legal English Certificate,

            – BEC – Business English Certificate,

            – TEAP – Test of English for Aviation Personnel.

 

V prípade záujmu o kurz ESP vám radi pomôžeme s výberom školy, ktorá dokáže čo najlepšie splniť vaše požiadavky a očakávania.