Bavia vás cudzie jazyky, ale chýba vám kontakt s väčším počtom podobných nadšencov a širší obraz o tom, čo sa v tejto oblasti aktuálne deje? Navštívte niektoré z domácich alebo zahraničných podujatí venovaných cudzím jazykom a všetkému, čo s nimi súvisí.

Jazykový festival LangFest v kanadskom Montreale tento rok už síce nestihnete (konal sa v auguste), ak sa ho ale rozhodnete navštíviť v budúcnosti, môžete sa tu dozvedieť viac napríklad o najnovších nástrojoch a technikách na učenie sa jazykov, o výchove detí vo viacjazyčnom prostredí, interkultúrnych vzťahoch, podnikaní v oblasti jazykového vzdelávania a ďalších témach. No a stretnete tu samozrejme množstvo jazykových nadšencov, s ktorými môžete do sýtosti konverzovať, nadväzovať kontakty a získavať od nich inšpiráciu do ďalšieho štúdia jazykov.

O niečo bližšie – v islandskom Reykjavíku – sa tento rok ešte možno stihnete zúčastniť na Polyglot Conference, ktorá sa koná v termíne 27. – 29. októbra. Konferencia sa organizuje od roku 2013 vždy na inom mieste, takže ak sa vám už tento rok cesta na Island nepodarí, sledujte informácie o ďalšom ročníku na stránke konferencie. A ak to predsa len stihnete, budete si môcť vybrať z tém ako  jazyky, literatúra a kultúra severnej Európy, vplyv globalizácie na jazyky malých národov, fenomén polyglotizmu atď.

Za návštevu stojí aj o niečo menej formálne a „akademické“, ale stále  zaujímavé  a kvalitné podujatie Polyglot Gathering, ktorého štvrtý ročník sa tento rok  konal v Bratislave. Na štvordňovom podujatí sa zúčastnilo 458  (doteraz najviac) jazykových nadšencov i odborníkov z 52 krajín a program ponúkal na výber vyše 100 prednášok, prezentácií či workshopov, ako aj pestrú paletu sprievodných aktivít. Miesto a termín konania ďalšieho ročníka zatiaľ nie sú známe, ale snáď sa to čoskoro dozvieme.

V našich zemepisných šírkach sa môžete zapojiť aj do akcií k Európskemu dňu jazykov (EDJ), ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra.  Tento rok sú zatiaľ naplánované podujatia v Bratislave a v obci Banka pri Piešťanoch. Zaujímavosťou je, že medzinárodnú súťaž o najlepší dizajn trička k EDJ 2017 vyhrala mladá Slovenka z Nitry. Aktuálne už prebieha súťaž o dizajn trička k EDJ 2018, do ktorej sa môžete zapojiť do konca tohto roka.

Koncom septembra sa pôvodne mal v Bratislave konať aj prvý ročník jazykového festivalu LingvaFest, podľa najnovšej informácie na stránke podujatia bol však z organizačných dôvodov zrušený. Veríme, že sa ho podarí úspešne naštartovať už na budúci rok.

Čoraz obľúbenejšou formou nadväzovania jazykových kontaktov sú tzv. jazykové kaviarne, v ktorých  sa v príjemnej a uvoľnenej atmosfére zoznámite a  pokonverzujete s ľuďmi, s ktorými vás spája minimálne jeden spoločný záujem v podobe cudzích jazykov.   V Bratislave sa jazykové kaviarne konajú každú prvú stredu v mesiaci v KC Dunaj, ale nájdete ich aj v iných mestách. A ak práve v tom vašom nie, čo tak nejakú zorganizovať?

Viete o ďalších jazykových podujatiach, ktoré stoja za návštevu? Napíšte nám o nich!