Na prvý pohľad to možno vyzerá, že ideme sami proti sebe. Veď sme jazyková škola a jazykové kurzy – či už v Bratislave, alebo v zahraničí – tvoria základ našej ponuky. Napriek tomu si myslíme, že samotný jazykový kurz, ktorý sa zvyčajne koná jeden alebo dvakrát do týždňa, na plynulé zvládnutie cudzieho jazyka nestačí. Napokon, možno ste to už zažili aj vy – chodíte do kurzu niekoľko rokov, máte dobrého učiteľa, no stále nemáte pocit, že jazyk ovládate tak, ako by ste si predstavovali. Ako to teda vlastne s tými kurzami je?

Predovšetkým treba povedať, že navštevovať jazykový kurz sa oplatí z viacerých dôvodov: zabezpečí vám to pravidelnosť a systematickosť štúdia, dostanete kvalitný výklad, prípadné nejasnosti môžete hneď konzultovať s učiteľom, máte možnosť aktívne si nové učivo precvičiť a v neposlednom rade spoznáte nových ľudí, s ktorými vás bude spájať minimálne jeden spoločný záujem.

To všetko sú veci, vďaka ktorým by ste mali robiť pokroky – ak ich nerobíte, je teda problém v kurze? Stať sa môže aj to, ale vo väčšine prípadov problém nevzniká v triede. Vzniká vtedy, keď za sebou dvere triedy zatvoríte a tým prerušíte aj akýkoľvek kontakt s jazykom až do nasledujúcej hodiny kurzu.

Ak sa jazyku v čase medzi jednotlivými lekciami nevenujete, veľmi rýchlo zabudnete, čo ste sa na minulej hodine naučili, respektíve si zapamätáte oveľa menej, ako by ste mohli a potrebovali na posun vpred. Na ďalšej hodine potom začínate prakticky odznova a dostávate sa do začarovaného kruhu – krok dopredu, dva kroky dozadu a tak stále dokola.

A to je hlavný dôvod, prečo pokrok prichádza len veľmi pomaly. Je totiž nevyhnutné, aby ste sa jazyku venovali aj v čase medzi jednotlivými lekciami v rámci domáceho samoštúdia. Učenie, žiaľ, nefunguje tak, že sa s novým slovíčkom alebo gramatickým javom stretnete raz na hodine a už si ich navždy zapamätáte, aj keď sú vám možno v danej chvíli jasné. Naopak, ak si ich chcete osvojiť, musíte si ich neustále opakovať, precvičovať a stretávať sa s nimi v rôznych situáciách a kontextoch.

Na začiatok je fajn, keď si aspoň precvičíte, čo ste sa naučili na hodine, a urobíte si domácu úlohu. K tomu môžete postupne pridať niečo, čo vás baví (knihy, seriály, podcasty, jazykové aplikácie alebo čokoľvek iné súvisiace s daným jazykom), a výsledky sa určite dostavia. A dostavia sa, samozrejme, tým skôr, čím viac času samoštúdiu venujete. No aj 15 – 20 minút denne je lepších, ako nevenovať sa jazyku medzi hodinami v jazykovke vôbec.

Skúste si vytvoriť takýto jednoduchý návyk a onedlho sami pocítite, že kombinácia návštevy kurzu a samoštúdia má zmysel a cesta k ovládaniu cudzieho jazyka vám ubieha rýchlejšie a efektívnejšie.