Ak plánujete uchádzať sa o štúdium alebo prácu v zahraničí, svoje jazykové znalosti budete musieť takmer určite doložiť medzinárodne uznávaným jazykovým certifikátom, získaným po úspešnom absolvovaní jazykovej skúšky. Najznámejšie skúšky pre jednotlivé svetové jazyky sú:

 • angličtina: cambridgeské skúšky (KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS ((International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language),
 • nemčina: Test DaF (Deutsch als Fremdsprache), ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch),
 • francúzština: DELF (Diplôme d’études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française),
 • španielčina: DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera),
 • taliančina: CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera).

Ak chcete zvýšiť svoje šance na zvládnutie niektorej z týchto skúšok, určite odporúčame špecializované jazykové kurzy v zahraničí, ktorých cieľom je pripraviť študentov práve na získanie jazykových certifikátov. V porovnaní so všeobecným jazykovým kurzom spočíva pridaná hodnota prípravných kurzov najmä v tom, že:

 • pozornosť sa venuje nielen rozvoju jednotlivých jazykových zručností, ale aj nácviku vypracovania konkrétnych typov úloh, ktoré skúšky obsahujú,
 • práve nepripravenosť na formu úloh je na skúškach často kameňom úrazu, aj keď jazykové znalosti študenta sú dostatočné – je určite nevýhodou, ak počas skúšky strácate cenné minúty tým, že sa snažíte porozumieť zadaniu, alebo úlohu vypracujete nesprávne len preto, že nepochopíte, čo sa od vás žiada,
 • všetci študenti v kurze majú rovnaký cieľ, na ktorý sa naplno koncentrujú a môžu si navzájom pomáhať dosiahnuť ho,
 • kurzy vedú učitelia, ktorí sa špecializujú práve na prípravu študentov na získanie jazykových certifikátov,
 • počas kurzu študenti absolvujú tzv. cvičné skúšky, vďaka ktorým získajú reálnu predstavu, ako skúška prebieha, a či už majú na to, aby ju zvládli „naostro“,
 • mnohé školy ponúkajú okrem prípravných kurzov aj možnosť absolvovať samotnú skúšku priamo v škole, prípadne spolupracujú s testovacími centrami v danej lokalite a študentom pomôžu s administratívnym zabezpečením skúšky (prihlásenie na skúšku, uhradenie poplatku atď.).

V prípade záujmu o niektorý z prípravných kurzov a jazykových skúšok vám radi pomôžeme nájsť najvhodnejšiu školu a zorganizovať celý pobyt tak, aby vašou jedinou starosťou bolo venovať sa príprave na úspešné získanie certifikátu.