O tom, že slovná zásoba je základom každého jazyka, niet pochýb. Určite ste zažili situáciu, keď ste možno nehovorili úplne gramaticky správne, ale dohovorili ste sa práve vďaka tomu, že ste poznali správne slovíčka.  A hoci predstava učenia sa novej slovnej zásoby sa nám často spája  s nudným  mechanickým bifľovaním, zďaleka to nie je jediný spôsob, ako si osvojiť nové výrazy.

  1. Čítajte, čítajte, čítajte

Nemusia to byť len knihy, počíta sa akýkoľvek text – internetové stránky, časopisy, pracovné materiály, návody… Čím väčšiemu počtu slov budete vystavení, tým viac sa ich na vás „nalepí“. Ak nejakému slovu nerozumiete, pokúste sa najprv jeho význam zistiť z kontextu. Ak to nepomôže, použite slovník a v ideálnom prípade si nové slovíčko aj zapíšte.  Okrem nových výrazov si pri čítaní zopakujete a utvrdíte aj tie, ktoré už poznáte. A ak si vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, bude to ešte aj zábava. 🙂 Ak vás čítanie predsa len nebaví, tak počúvajte a pozerajte, výhodou v tomto prípade je, že si zároveň trénujete aj výslovnosť.

  1. Neučte sa slovíčka samostatne

Slová v jazyku takmer vždy fungujú v spojení s inými slovami, preto je prínosnejšie učiť sa celé frázy, v ktorých sa daný výraz používa. Napríklad anglické slovo „lose“ má viacero významov podľa toho, s čím ho spojíte – lose a match = prehrať zápas, lose weight = schudnúť, lose temper = rozčúliť sa, lose the way = stratiť sa atď.  Ak sa teda namiesto samostatného slova naučíte celé frázy, lepšie pochopíte, ako slovo v jazyku funguje, a zároveň si budete slovnú zásobu rozširovať efektívnejšie.

  1. Menej je niekedy viac

Nesnažte sa  osvojiť si príliš veľa nových výrazov naraz, reálne je naučiť sa za vyučovaciu hodinu cca 10 nových slov. Naučiť sa nové slovo totiž neznamená  spoznať len jeho význam, potrebujete sa naučiť aj jeho výslovnosť a fungovanie v gramatických vzťahoch a kontexte (bod  2). A to je nových informácií viac než dosť, preto ak sa budete chcieť naučiť príliš veľa slov naraz, môže to viesť skôr k frustrácii ako k pokroku.

  1. Používajte asociácie a mnemotechnické pomôcky

Aj keď niekomu môže učenie sa naspamäť vyhovovať a dokáže si naučené vybaviť aj po dlhšom čase, pre väčšinu z nás to bol len spôsob, ako sa naučiť na najbližšiu písomku a potom všetko úspešne zabudnúť.  Ak si chceme novú slovnú zásobu zapamätať na dlhšie, dobrou pomôckou je vytváranie asociácií napríklad s podobne znejúcimi slovenskými slovami  (napr. anglické less znie takmer rovnako ako slovenský les) alebo s čímkoľvek, čo vám daný  výraz pripomína.  Môžete si tiež vytvárať myšlienkové mapy alebo si výrazy spájať do tematických celkov.  Osvedčená je aj technika vizualizácie –  keď natrafíte na nový výraz, skúste si ho vždy predstaviť, aj keď je to trebárs niečo abstraktné, a túto predstavu si zapamätajte. No a staré dobré lístočky so slovíčkami, ktorými si polepíte byt či kanceláriu, pomáhajú tiež.  A napokon vždy, keď máte chvíľu čas, skúšajte pomenovať osoby, predmety či situácie, ktoré okolo seba vidíte. Ak niečo pomenovať neviete, poznačte si to, prípadne rovno vyhľadajte v slovníku, ktorý takmer určite máte v telefóne.

  1. Hrajte sa

Scrabble, krížovky, osemsmerovky, šibenica, tabu, slovné pexeso – v zápale hry si  ani neuvedomíte, že sa zároveň učíte, preto odporúčame hrať sa slovné hry čo najčastejšie. Najlepšie to ide s priateľmi,  ale na internete nájdete aj mnoho stránok pre rôzne úrovne a jazyky, kde sa slovné hry môžete hrať aj individuálne.

  1. Nadchnite sa

Možno vám to doteraz nik  nepovedal, ale slovná zásoba jazyka je úžasné dobrodružstvo.  Slová v jazyku vznikajú, prichádzajú z iných jazykov, upadajú do zabudnutia  – slovná zásoba sa neustále dynamicky vyvíja. Každé slovo má svoj príbeh, ktorý je niekedy napínavejší ako detektívka. Jemné  významové odtienky medzi zdanlivo podobnými slovami môžu úplne zmeniť zmysel toho, čo hovoríte. Z jedného slova môžete vytvoriť niekedy aj desiatky ďalších, zoberte si len také naše obyčajné robiť: urobiť, prerobiť, zarobiť, vyrobiť, dorobiť, nadrobiť, odrobiť, prirobiť, narobiť, porobiť – keby sme chceli spomenúť všetky možnosti, potrebovali by sme samostatný článok.  No a tá radosť, keď pochopíte zmysel slovnej hračky alebo ju dokonca sami vytvoríte! V slovnej zásobe je jednoducho vždy čo objavovať a ak sa jej budete venovať s nadšením, určite sa s ňou skamarátite rýchlejšie, ako keď ju budete brať len ako nutné zlo.

  1. Opakujte a precvičujte

Ak natrafíte na neznámy výraz, nestačí si ho len vyhľadať v slovníku. Výskumy ukázali, že nové slovo si  natrvalo zapamätáme zhruba po 20 použitiach, preto si ho najprv zapíšte a následne sa snažte čo najskôr ho aktívne použiť, prípadne si ho aspoň viackrát nahlas zopakujte alebo si skúste vytvoriť niekoľko viet, v ktorých dané slovo použijete. Priebežne si tiež opakujte výrazy, ktoré už poznáte, vyhnete sa tak tomu dobre známemu pocitu „toto som kedysi vedel, mám to niekde vzadu v hlave…“. Vaším cieľom totiž je mať slová na jazyku!