Ovládať cudzí jazyk má nespočetne veľa výhod – nové príležitosti, nové priateľstvá, širší rozhľad. Zvládnutie každého ďalšieho jazyka je nielen nápomocné a obohacujúce, ale dokáže tiež zlepšiť pamäť, zvýšiť sebavedomie či rozvíjať kreativitu.

To všetko sú dôvody, pre ktoré mnoho rodičov túži po tom, aby ich deti mali skúsenosť s učením sa cudzieho jazyka už od raného veku. V dnešnom multikultúrnom svete existuje veľa možností na dosiahnutie tohto cieľa. Aj keď vy sami cudzí jazyk neovládate, kontakt dieťaťa s ním môžete zabezpečiť viacerými spôsobmi.

Urobte z učenia jazyka rodinnú záležitosť

Jazyk je jednou z vecí, ktorá sa nedá naučiť osamote. Zapojte do učenia celú rodinu, učte sa a používajte jazyk, ktorý vás zaujíma. Začnite používať každodenné frázy v cudzom jazyku.

Vyhľadávajte priateľstvá s rodinami, ktoré hovoria cudzou rečou

V súčasnosti už nie je ťažké nájsť dvojjazyčné rodiny, v ktorých aspoň jeden partner ovláda cudziu reč, a  býva prirodzené, že aj deti ovládajú obe reči. Podporujte svoje deti v takýchto priateľstvách a skúste sa vy sami skamarátiť práve s takýmito ľuďmi.

Čítajte knihy

V kníhkupectvách nájdete množstvo kníh, ktoré slúžia na zdokonaľovanie sa v jazyku, často býva preklad hneď na vedľajšej strane, takže ak nerozumiete, viete sa veľmi rýchlo zorientovať. Tiež môžete zájsť do knižnice alebo objednať knihy online. Vždy majte poruke slovník a pri čítaní rozprávok ich spolu s deťmi zároveň prekladajte, obohatíte si slovnú zásobu a naučíte sa veľa nových vecí.

Pozerajte filmy, seriály

Najzábavnejšia forma učenia sa, najlepšia na zapamätanie si hovorových fráz a zvratov. Zvoľte film či seriál podľa svojej  jazykovej úrovne a primerane veku dieťaťa – zo začiatku môžete pozerať s titulkami, časom ich nebudete potrebovať.

Učte sa piesne, básničky, rýmy

Ak je vaša pamäť nastavená na akustickú formu učenia, prekladajte spolu s deťmi obľúbené pesničky. Existuje taktiež veľa rýmovačiek, ktoré vám pomôžu ľahšie si zapamätať mnohé pravidlá v jazyku.

Absolvujte rodinný jazykový pobyt v zahraničí

Spojte príjemné s užitočným a vyberte sa na jazykový pobyt do zahraničia spolu s celou rodinou. Takýto pobyt je kombináciou jazykového kurzu a dovolenky – dopoludnia sa vy aj vaše deti (už od dvoch rokov) venujete štúdiu jazyka a popoludní môžete tráviť čas spoločne na pláži, výletoch alebo sa zapojiť do voľnočasového programu, ktorý vám ponúkne vaša škola. Zároveň si počas voľných chvíľ môžete získané jazykové vedomosti precvičiť priamo v reálnych situáciách s domácimi obyvateľmi.

Naučte seba a svoje deti vnímať cudzie jazyky okolo seba, v bežnom živote. Nezabúdajte, že učenie musí byť pre deti zábavné, formou hry. Ukážte im, že aj vy robíte chyby, potom sa nebudú báť robiť ich ani ony. Vytvorte z učenia a napredovania každodennú rutinu a za dobre odvedenú prácu si doprajte odmenu.

 

Zdroje: