Vo vyučovaní kladieme dôraz na profesionalitu a kreativitu, na hovorenie a využitie cudzieho jazyka v každodennej praxi. Cudzí jazyk sa vyučuje v malých skupinách (zvyčajne 4 až 8, maximálne 10 osôb), aby sa zabezpečil čo najindividuálnejší prístup k študentom a zároveň sa podporili ich konverzačné schopnosti. Taktiež ponúkame možnosť individuálnej výučby a výučbu v miniskupinách (2 – 4 osoby). Kurzy vedú kvalifikovaní domáci i zahraniční lektori.

Vybrať si môžete z nasledovných kurzov:

  • skupinové kurzy na mieru
  • ranné kurzy
  • firemné kurzy
  • kurzy pre seniorov
  • individuálne kurzy
  • letné intenzívne kurzy

Ponúkané jazyky: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov

Metóda výučby: používame štandardnú metódu zameranú na rozvoj všetkých jazykových zručností. Učíme praktické a funkčné frázy už od začiatočníckej úrovne a v každom kurze používame moderné a kvalitné učebnice.

Používaná literatúra od začiatočníkov po pokročilých:

Anglický jazyk New English File, Inside Out, New Headway
Nemecký jazyk Em neu, Tangram Aktuell, Themen neu, Aspekte
Španielsky jazyk Aula Internacional, Espanol sin fronteras, Ven nuevo
Francúzsky jazyk Écho,Campus, Espaces
Taliansky jazyk Učebnice současné italštiny
Progetto Italiano
Ruský jazyk Raduga po novom
Slovenský jazyk Krížom krážom, Slovak for you, Slovenčina ako cudzí jazyk, Slovenčina pre cudzincov