Výučba, ktorá príde za Vami!
 • sú pripravované podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa, ktorý si určuje miesto, čas, intenzitu a zameranie kurzu
 • na úvodnom stretnutí účastníci kurzu absolvujú vstupné testy, na základe ktorých budú zadelení do skupín – maximálne 8 účastníkov v jednej skupine
 • na základe výsledkov testovania budú zvolené vhodné učebné materiály
 • ostatné podmienky jazykového kurzu sú predmetom zmluvy, ktorú podpisujú obe strany – jazyková škola EuroTREND 21 a objednávateľ
 • kurzy vedú skúsení slovenskí a zahraniční lektori
 • ponúkané jazyky: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština a slovenčina pre cudzincov
Slovenčina pre cudzincov
 • individuálna forma alebo miniskupiny
 • pripravované podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa, t.j. klient si zadáva čas, intenzitu a zameranie kurzu
 • miesto výučby: po vzájomnej dohode buď u Vás vo firme, alebo v našich priestoroch na Nám. slobody 16
 • v prípade záujmu účastníkom kurzu zabezpečíme študijnú literatúru
 • kurz vedú skúsení slovenskí lektori pomocou vybraného cudzieho jazyka
Cenník na vyžiadanie!