Ak máte doma tínedžerov a chcete, aby sa aj počas leta venovali cudzím jazykom, máte minimálne dve  možnosti – prihlásiť ich na letný jazykový kurz v mieste vášho bydliska alebo ich poslať na jazykový pobyt do zahraničia. Prvou možnosťou určite nič nepokazíte a absolvovať domáci jazykový kurz bude pre vášho potomka rozhodne prospešnejšie ako nevenovať sa jazyku vôbec. Pri zahraničných jazykových pobytoch však vstupujú do hry aj ďalšie faktory, ktoré im dodávajú pridanú hodnotu a prinášajú tínedžerom nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj devízu do ich ďalšieho života.

V závislosti od veku, úrovne ovládania jazyka a samostatnosti vášho dieťaťa si môžete vybrať pobyt so slovenským delegátom alebo individuálny pobyt bez delegáta. V prvom prípade delegát sprevádza organizovanú skupinu študentov počas cesty a je im k dispozícii každý deň počas celého pobytu. Ak však viete, že vaše dieťa zvládne cestovať samostatne a je dostatočne jazykovo vybavené, aby sa po príchode vedelo dohovoriť s pracovníkmi školy alebo s hostiteľskou rodinou, určite odporúčame zvoliť individuálny pobyt. V rámci neho totiž môžu účastníci vo väčšej miere profitovať zo spomínanej pridanej hodnoty zahraničných jazykových pobytov. A čo túto pridanú hodnotu vlastne tvorí?

1. Cudzí jazyk aj mimo školy

Kontakt s jazykom nekončí opustením priestorov školy, jazyk „útočí“ zo všetkých strán po celý deň. Nápisy na uliciach, v obchodoch či vo verejnej doprave, nákup občerstvenia alebo suvenírov, komunikácia so spolužiakmi a hostiteľskou rodinou – to všetko sa deje v cieľovom jazyku a na vášho syna alebo dcéru sa nové slovíčka a frázy nalepia, ani nebude vedieť ako.  Následne si ich môže hneď precvičovať v reálnych každodenných situáciách.

2. Prekonanie strachu z hovorenia

Tento bod úzko súvisí s predchádzajúcim –  ak chce tínedžer komunikovať, musí používať cudzí jazyk, iná možnosť nie je. Ak chce vodu, musí si ju vypýtať, inak ostane smädný. No a kto by už za takýchto okolností myslel na to, či urobí nejakú tú chybičku? Hlavne, že sa bude môcť napiť! A keď sa mu podarí zvládnuť podobné situácie niekoľkokrát, bude sa určite cítiť istejšie a  už si ani nespomenie, že sa kedysi bál v cudzom jazyku prehovoriť.

3. Spoznávanie iných kultúr

Letných jazykových pobytov sa zúčastňujú študenti z celého sveta a navzájom sa zoznamujú s kultúrami a tradíciami krajín, z ktorých pochádzajú.  Často svoje krajiny predstavujú ostatným študentom priamo v rámci kurzu či voľnočasového programu, čím si nielen cvičia cieľový jazyk, ale najmä budujú vzájomnú toleranciu a neraz aj priateľstvá, ktoré pretrvajú až do dospelosti.  V rámci voľnočasového programu tínedžeri zaujímavou formou spoznávajú aj kultúru a tradície krajiny, v ktorej pobyt absolvujú, a do života bežných ľudí zas môžu nahliadnuť vďaka pobytu v hostiteľskej rodine.

4.  Väčšia samostatnosť

Tínedžeri už nie sú celkom deti, ale nie sú ešte ani dospelí a práve v tomto období sa učia, ako sa postupne stať samostatnými a vedieť sa o seba postarať. Jazykový pobyt je ideálnou príležitosťou, ako si možno po prvýkrát vyskúšať dlhší čas bez rodičov, ale pritom v bezpečnom prostredí pod neustálym dohľadom zamestnancov školy alebo hostiteľskej rodiny. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste a je na ňu kladený maximálny dôraz, ale zároveň sa už účastníci nemôžu spoliehať, že za nich všetko vyriešia rodičia a niektoré situácie musia zvládnuť samostatne. A možno sa po ich návrate sami budete čudovať, s čím všetkým si už tie vaše deti dokážu poradiť bez vašej pomoci!