Spolu s našimi lektormi sa vždy snažíme v maximálnej možnej miere napĺňať očakávania a požiadavky našich študentov.  K najideálnejšiemu výsledku sa však dopracujeme len vtedy, ak svojou troškou do mlyna prispejú aj oni sami.

Ak sa rozhodnete navštevovať jazykový kurz, skúste mať preto na pamäti niekoľko zlatých pravidiel, ktorých dodržiavaním môžete prispieť k príjemnej a produktívnej atmosfére na hodinách:

* Oceníme, ak na hodiny budete chodiť včas, ideálne aspoň 5 minút pred oficiálnym začiatkom, aby ste sa stihli bez stresu usadiť, nachystať si učebné materiály a skoncentrovať sa na to, čo vás čaká.

* Ak predsa len meškáte (chápeme, že občas sa to môže stať každému),  snažte sa svojím príchodom čo najmenej narušiť prebiehajúcu hodinu.  Postačí krátke ospravedlnenie učiteľovi, ktorý vám stručne vysvetlí, čo sa práve deje a ako sa môžete zapojiť.

* Pokiaľ ide o mobilné telefóny, nebudeme vám klamať – na hodinách ich nevidíme radi. Študentov zvyčajne na začiatku kurzu poprosíme, aby si pred príchodom do triedy vypli zvonenie a mobily počas hodín nepoužívali. Ak naozaj súrne potrebujete prijať hovor, ktorý nepočká do konca hodiny, najlepšie je vyjsť na chodbu a vybaviť ho čo najrýchlejšie.

* Používanie slovníkov v mobile je síce praktické a pohodlné, ale na hodine sa bez nich určite zaobídete.  Ak narazíte na neznáme slovo alebo frázu, opýtajte sa učiteľa alebo spolužiakov. A slovník v mobile si nechajte na chvíle, keď takúto možnosť nebudete mať. 🙂

* Ak je to len trochu možné, nezabúdajte na domácu úlohu.  Pomôže vám zopakovať a utvrdiť si učivo z poslednej hodiny  a zároveň sa z nej často vychádza aj na ďalšej hodine.  Ak teda prídete pripravení, nebudete sa cítiť „mimo“ a budete mať z hodiny väčší úžitok.

* Spolupracujte a komunikujte, a to nielen s učiteľom, ale aj s ostatnými účastníkmi kurzu.  V našom prostredí  ešte stále prevláda názor, že hlavným aktérom hodiny je učiteľ a študenti len pasívne počúvajú, prípadne si robia poznámky alebo odpovedajú na otázky. Prezradíme vám tajomstvo – dobrí učitelia to tak nerobia. Oveľa viac sa totiž naučíte, ak ste aktívni, na čo je ideálna práca vo dvojiciach alebo v malých skupinách. Tá si však vyžaduje spoluprácu a komunikáciu s ostatnými študentmi – nestráňte sa jej, je to predsa ďalšia skvelá príležitosť na precvičenie jazyka.

* Buďte trpezliví. Aj keď sa vždy snažíme, aby  sa v kurze zišli študenti na približne rovnakej jazykovej úrovni, môže sa stať, že občas niekto potrebuje viac času. Ak vy už máte zadanie hotové, namiesto veľavýznamných pohľadov alebo poznámok mu radšej ponúknite pomoc alebo si aspoň zopakujte trebárs slovnú zásobu z predošlej hodiny.

* Pýtajte sa. Ak vám niečo nie je jasné alebo vás niečo špeciálne zaujíma, nezdráhajte sa opýtať. Nikto sa vám nevysmeje ani vás nezahanbí, práve naopak. Otázky sú vítané a učiteľ aj vďaka nim zistí, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť  a čo študentov baví. Otázkami teda aj vy môžete prispieť  k tomu, aby hodiny vyzerali podľa vašich predstáv.